obrázek

OBECNÉ INFORMACE O SIGNALIZACI

Světelná signalizace AVISO třetí generace firmy KOMPONE je diskrétní, vzhledově elegantní zařízení, které lze díky malým rozměrům snadno zakomponovat do prostor vašeho bytu. Další podstatnou výhodou signalizačního zařízení AVISO je, že pracuje jako systém, to znamená, že jednotlivé díly navzájem spolupracují, takže je můžete dokupovat postupně. Díly světelné signalizace firmy KOMPONE ke svému provozu nepoužívají baterie. Odpadají tedy starosti s jejich nákupem a výměnou.

 

Světelná signalizace AVISO třetí generace od firmy KOMPONE je jednoduchý elektronický systém založený na jedné řídicí jednotce (zvané
vysílač) a řadě zábleskových, vibračních a zvukových signalizačních dílů, zvaných přijímače. Na řídicí jednotku je možné pomocí kabelu nebo bezdrátově připojit jeden nebo více zdrojů zvuků nebo čidel událostí, které chcete signalizovat. Řídicí jednotka i přijímače se jednoduše zastrčí do elektrické zásuvky v bytě.

 

Řídicí jednotka (vysílač) je napojena na zdroje, které vydávají zvuk (zvonek u dveří, klepání na dveře, pláč dítěte a jiné) nebo na čidla snímající různé události, které chceme signalizovat (například otevření dveří, výskyt ohně a kouře, oxidu uhelnatého a další). Řídicí jednotka tyto signály zpracuje a rádiovými vlnami přenese k přijímačům.

 

Přijímače jsou zařízení přijímající rádiové vlny, které řídicí jednotka (vysílač) vyšle. Pokud vznikne určitý zvuk nebo událost (zvonění domovního zvonku, telefonu, pláč dítěte, otevřou se dveře apod.), řídicí jednotka vyšle rádiový signál. Přijímače po příjmu rádiového signálů od řídicí jednotky pomocí záblesků, vibrací nebo speciálním tónem signalizují vznik toho zvuku, či události.

 

Barevné LED diody na přijímačích při zábleskování přijímače svítí
v různých barevných kombinacích. Každý zvuk nebo událost má svoji barevnou kombinaci. Tak je snadno rozlišíte. Hned vidíte, zda zvoní zvonek nebo telefon nebo někdo otevřel dveře apod.

 

 

Signalizace AVISO firmy KOMPONE   -------- zvětšete kliknutím -------->

PRO KOHO JE VHODNÁ

Světelnou signalizaci třetí generace firmy KOMPONE doporučujeme lidem, kteří mají větší či menší ztrátu sluchu. Je vhodná pro osoby neslyšící i pro osoby používající sluchadla. Při pořízení světelné signalizace třetí generace firmy KOMPONE se život těchto lidí výrazně zkvalitní. Pokud sluchadlo nemají v daném okamžiku nasazené, např. při koupání, spánku, údržbě, příp. pokud ho mají v servisu, nemusejí se již obávat, že neuslyší zvonění zvonku, pláč dítěte apod. Osoby, které splňují zákonné podmínky, mohou na pořízení této signalizace získat příspěvek od úřadu práce se spoluúčastí 10%, nejméně však 1.000,- Kč. Světelná signalizace třetí generace firmy KOMPONE je vhodná i pro instituce, které pečují o osoby se sluchovým postižením nebo je zaměstnávají, například školy, zařízení sociální péče, firmy se sluchově postiženými zaměstnanci. Vhodná je také do provozoven s velkou intenzitou okolního hluku, případně při používání pomůcek na ochranu sluchu.

 

oblacky