obrázek

JAK MŮŽETE SIGNALIZOVAT

Záblesky jsou hlavní způsob signalizace všech zvuků a událostí. Princip světelné signalizace je převod zvuků a událostí na světelné signály. Zvuky a události jsou tedy převedeny na krátké intenzívní světelné záblesky. Lidské oko velice dobře vnímá krátké záblesky, které při správné intenzitě vidí i v místnosti prozářené sluncem. Se záblesky současně svítí barevné LED diody. Tyto barevné LED diody jsou při zábleskování rozsvíceny,
i v době mezi záblesky, v různých barevných kombinacích. Podle barevné kombinace rozsvícených LED diod poznáte, který zvuk nebo událost záblesky signalizují. Tři příklady signalizace zvuků:


    Domovní zvonek             Bytový zvonek                   Telefon
Prioritní funkce barev LED:

Zelená -     je určena především k indikaci zvuků a stavů souvisejících se

                  zvonkem a dveřmi (domovní zvonek, otevření dveří apod.).

Červená -   je určena především k indikaci zvuků a stavů souvisejících

                  s telefony (pevná linka, mobil apod.)

Oranžová - slouží ke zvětšení počtu barevných kombinací, například:

                  zelená=domovní zvonek, zelená+oranžová=bytový zvonek,

                  červená=pevná linka, červená+oranžová=mobil, atd.

                  oranžová LED dioda může nejen trvale svítit, ale navíc i blikat.


 

Vibracemi. V řadě případů není signalizace záblesky dostatečná. Typickým příkladem je spánek. Řadu lidí ani intenzivní záblesky nevzbudí, a pokud by je měly vzbudit, musely by trvat neúměrně dlouho. Proto existuje možnost signalizace vibracemi. Právě když spíte, s výhodou využijete signalizaci zvuků a událostí vibracemi. Před ulehnutím si pod polštář uložíte tzv. vibrační polštářek, což je díl, který při signalizaci zvuků
a událostí silně vibruje a který vás tímto spolehlivě vzbudí. Signalizaci vibracemi využijete také v případě, pokud máte rodinný dům a v určitých chvílích se pohybujete mimo byt, tedy v místech, odkud nemůžete záblesky signalizace nainstalované v bytě vidět. Velmi častým případem je např. práce u domu na zahrádce, u garáže, odkud záblesky v bytě nevidíte. V takovém případě u sebe nosíte přenosný vibrační díl, který vás vibracemi upozorní na požadované zvuky (zvonění zvonku, telefonu apod.). Jeho dosah je ve volném terénu více než 100m. Lze říci, že
u běžných rodinných domů se zahradou nebo dvorem, se můžete pohybovat kdekoliv na zahradě nebo na dvoře.Tónem. Pro řadu uživatelů je užitečné, pokud je signalizace záblesky doplněna i speciálním tónem.


KDE MŮŽETE SIGNALIZOVAT

Světelnou signalizaci třetí generace firmy KOMPONE můžete mít nainstalovanou v rodinném domě nebo v bytě jakéhokoliv typu, a to v jedné i více místnostech. Obecně lze říci, že neexistuje byt s přívodem elektrické energie, do kterého by nešlo signalizaci firmy KOMPONE nainstalovat.

 

Signalizovat lze: - v bytech a domech všech typů

                            - ve školách

                            - v provozovnách

                            - na úřadech

                            - v zařízeních sociální péče

                            - v hlučných provozech

ČÍM MŮŽETE SIGNALIZOVAT

Signalizační díly (přijímače) se dělí na dvě základní skupiny. První skupina signalizuje záblesky a záblesky s tónem a druhá skupina signalizuje vibracemi. Všechny přijímače mají tři barevné LED diody (zelenou, oranžovou a červenou), které při záblescích trvale svítí v různých barevných kombinacích. Podle toho poznáte, jaký zvuk nebo událost nastala.

 

1) Signalizaci záblesky (první skupina) zajišťují čtyři typy příjímačů:
AVISO BEE FLASH, AVISO BEE FLASH-C, AVISO BEE FLASH-T a AVISO BEE FLASH-C-T, přesně v pořadí, jak jsou odleva vyobrazeny v první řadě obrázků. Po najetí myší na obrázky, se objeví popis. Tato skupina se dělí na dvě podskupiny příjímačů.

1a) K přijímačům první podskupiny patří: AVISO BEE FLASH a AVISO BEE FLASH-C, které signalizují pouze záblesky. Přípona -C v názvu dílu znamená přívodní kabel.

1b) Přijímače z druhé podskupiny jsou: AVISO BEE FLASH-T a AVISO BEE FLASH-C-T. Tyto přijímače signalizují záblesky s doprovodným tónem. Přípona -T v názvu dílu znamená tón.

 

           <------- Po najetí myší na obrázky se objeví popis.------->

 


Rozměry zařízení (šxvxh):
AVISO BEE FLASH (-T)    (53x118x41)mm
AVISO BEE FLASH-C (-T) (53x118x41)mm, přívodní kabel 1,8m


Zde se můžete podívat na příklad použití AVISO BEE FLASH bez přívodního kabelu a AVISO BEE FLASH-C s přívodním kabelem.

2) Signalizaci vibracemi (druhá skupina) zajišťují následující příjímače: AVISO BEE POLŠTÁŘEK a AVISO BEE VIB (po najetí myší na obrázky, se objeví popis).

 

AVISO BEE POLŠTÁŘEK je doplňující přijímač k dílům AVISO BEE FLASH-C a AVISO BEE FLASH-C-T. Pokud tyto díly zábleskují (bytový zvonek, telefon apod.), vibrační polštářek, který si položíte do postele pod polštář, vibruje. Tím vás spolehlivě vzbudí. Navíc je možné do tohoto přijímače zapojit budík RB 024 a RB0720. Při jeho zvonění bude polštářek také vibrovat, ale přijímače FLASH zábleskovat nebudou, takže zvonění budíku vzbudí jen vás. Už podle způsobu vibrací poznáte, že je to budík.

 

AVISO BEE VIB je přenosný vibrační díl. Je určen pro ty, kteří opouštějí byt a i přesto chtějí být informováni, že někdo zvoní, že dítě pláče nebo někdo volá. Mimo byt nemůžete vidět záblesky přijímačů, ale díl AVISO BEE VIB, který můžete nosit v kapsičce u košile, bude vibrovat a vy na jeho barevných LED diodách uvidíte, který zvuk nebo událost nastala. Rádiový dosah pro přenosný díl je více než 100m ve volném prostoru. Při použití dílu AVISO BEE VIB musí být v instalaci nainstalován alespoň jeden zábleskový díl typu FLASH!

 

           <------- Po najetí myší na obrázky se objeví popis.------->

 

Rozměry (šxvxh):
AVISO BEE POLŠTÁŘEK
krabička: (89x78x64)mm (volba: bílá nebo černá)
vibrační polštářek (60x69x30)mm


AVISO BEE VIB (šxvxh): (46x85x16)mm


* Ceny označené hvězdičkou udávají, kolik vás bude díl stát v případě přiznání finančního příspěvku