obrázek

JAK ZAPOJIT SIGNALIZACI
* včetně cen jednotlivých dílů *

Zapojení světelné signalizace třetí generace od firmy KOMPONE není složité. Jednotlivá zařízení se zapojují do vstupů číslo 1 až 4 řídicí jednotky AVISO BEE UNI230V. Vstupy č. 1 až 3 jsou určeny pro přímé připojení jednotlivých zdrojů zvuku a čidel událostí, a to systémem "jeden vstup=jedno zařízení", viz obrázek dole. Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a opětovným kliknutím ho zmenšíte. Vstup č.4 slouží pro připojení tzv. externích zařízení. Na tento vstup lze připojit kterékoliv ze zařízení nakreslených na obrázku, celkem však maximálně sedm zařízení současně. Čidla některých zvuků a událostí se dodávají jak v provedení pro připojení na vstupy č. 1 až 3, tak i v provedení jako externí zařízení. V provedení externí zařízení jsou dražší, ale pokud jsou vstupy č. 1 až 3 obsazeny, vychází výrazně levněji pořídit si signalizaci určitého zvuku či události v provedení externí zařízení, než si pořizovat druhý kus jednotky AVISO BEE UNI230V, a získat tím další volné vstupy č. 1 až 3. Tímto způsobem lze docílit velmi příznivé ceny i pro rozsáhlou instalaci. To je velká výhoda světelné signalizace třetí generace firmy KOMPONE.

                                                                               Klikáním na obrázek ho můžete zvětšovat a zmenšovat.

zapojeni